Philippines new date (2006) 50-peso note confirmed


50 pesos (US$1.15), 2006. Like SCWPM 193, but new date and new signatures (GLORIA MARCAPAGAL-ARROYO, Pangulo ng Pilipinas; AMANDO M. TETANGC0, JR., Tagapangaslwa ng Bangko Sentral).

Courtesy of Menelaos Stamatelos.