Philippines new date (2007) 20-peso note confirmed


20 pesos (US$0.45), 2007. Like SCWPM 182, but new date and new signatures (GLORIA MARCAPAGAL-ARROYO, Pangulo ng Pilipinas; AMANDO M. TETANGC0, JR., Tagapangaslwa ng Bangko Sentral).

Courtesy of Menelaos Stamatelos.